Alkmaarse vrijwilligers KWF in zonnetje gezet

1024 683 KWF Kankerbestrijding Alkmaar

Alkmaar telt bijna 500 inwoners die zich jaarlijks belangeloos inzetten voor KWF Kankerbestrijding. Veel vrijwilligers doen dit al langere tijd. Om die reden heeft het bestuur van KWF Alkmaar voor iedereen die langer dan 12.5 jaar actief is voor KWF Kankerbestrijding, een bedankavond georganiseerd. Op woensdag 30 mei werden tientallen mensen feestelijk onthaald.

De jaarlijkse collecte van KWF Kankerbestrijding staat of valt met de inzet van collectanten. Die gaan immers in de eerste week van september met de collectebus de deur langs om huis aan huis een bijdrage te vragen. Dat levert gemiddeld jaarlijks in Alkmaar ongeveer ‚ā¨ 30.000 op. Veel collectanten werken hier al jaren aan mee. Om hen te daarvoor bedanken, waren ze uitgenodigd in wijkcentrum De Rekere voor een informatieve en gezellige avond.

Onderscheidingen uitgereikt

Op 30 mei waren tientallen vrijwilligers aanwezig. Ze werden welkom geheten door Joost van den Hooff, voorzitter van KWF Alkmaar. Daarna volgde een toelichting op de besteding van de collectegelden aan onderzoek en de huidige toepassing van straling door dr. Marcel Stokkel van KWF. Daarna kregen alle aanwezigen die tussen de 12.5 en 25 jaar actief zijn voor KWF Kankerbestrijding uit handen van het plaatselijke bestuur een oorkonde uitgereikt.

Echtpaar Kunst meer dan 100 jaar actief

Vervolgens vroeg regiocoördinator Anouk de Leeuw aandacht voor een tiental vrijwilligers die tussen de 25 en 40 jaar actief zijn. Ook zij kregen allen een toepasselijk aandenken. Speciale aandacht was er voor het echtpaar Kunst: Afra is al meer dan een halve eeuw steun en toeverlaat van de collectanten in Oudorp, Co doet dit al 60 jaar! Naast de daarbij behorende onderscheidingen (een gouden bouton met daarop de jaren dat ze actief zijn), ontvingen zij samen het beeldje Armenbos. Dit aandenken wordt alleen bij speciale gelegenheden uitgereikt. Namens Co, die helaas niet aanwezig kon zijn, nam zijn vrouw de huldeblijken in ontvangst. De avond werd afgesloten met een optreden van de akoestische formatie The Tall, The Fat en The Ugly. Na afloop waren er veel tevreden gezichten, zowel bij de vrijwilligers als de vertegenwoordigers van KWF Kankerbestrijding.