Begin september is er de KWF-collecte nieuwe stijl

802 802 KWF Kankerbestrijding Alkmaar


Dit jaar vindt de landelijke KWF collecte plaats van zondag 5 tot en met zaterdag 11 september. In Alkmaar zet het plaatselijke bestuur zich in voor een huis aan huis-collecte. Naast de bijdrage in de traditionele collectebus kan bij de collectant ook digitaal worden gestort.

Vorig jaar stond de collecte nog in het teken van de coronamaatregelen. Met als gevolg dat in een aantal wijken niet is gecollecteerd. Dit jaar gaan de collectanten weer de deuren langs. Stijn Wijnker, voorzitter van de Alkmaarse afdeling van KWF: “Uiteraard nemen we de gezondheid van alle betrokken serieus. Maar we kunnen begin september de wijk weer in. Dat gaan we dan ook doen! Net als vorig jaar, kan er dit jaar zowel contact als digitaal worden gedoneerd. De contante bijdrage gaat rechtstreeks in de collectebus, de girale bijdrage wordt afgerekend met behulp van het collectebord. Die is gekoppeld aan de collectebus. Op die manier kan veilig worden bijgedragen, ook als je geen contant geld in huis hebt.”

Contant of digitaal

In Alkmaar zijn jaarlijks ongeveer 300 collectanten actief tijdens de collecteweek. De weken daarvoor zijn enkele tientallen wijkhoofden en het bestuur bezig met de voorbereidingen op de collecte. Nadat de opbrengst is geteld, 2wordt het totaalbedrag overgemaakt naar KWF Nederland. “Die afdracht is nog een hele klus omdat het geld moet worden en afgestort. Daarom zijn we voorstander van een digitale bijdrage: die wordt automatisch overgemaakt naar KWF. Maar een contante bijdrage blijft uiteraard ook van harte welkom.”

Collecteer mee

“We kunnen met name in Alkmaar-Noord en in het centrum nog diverse collectanten gebruiken. Wie zich dus wil inzetten voor KWF, kan zich bij ons melden via info@kwfalkmaar.nl. Als collectant ben je in de collecteweek enkele uren bezig om de deuren langs te gaan. Met die kleine inspanning lever je een grote bijdrage aan de bestrijding van en onderzoek naar het voorkomen van kanker. Dat zijn die paar uurtjes je toch wel waard?”