Ondanks corona toch KWF-collecte in Alkmaar

386 294 KWF Kankerbestrijding Alkmaar

Op basis van de 1.5-meterafstandsregel gaat de collecte van KWF Kankerbestrijding dit jaar gewoon door. Die collecte vindt plaats van maandag 31 augustus tot en met zaterdag 5 september. De huis aan huis-collecte is dit jaar wel anders van opzet!

In Alkmaar wordt van maandag 31 augustus tot en met zaterdag 5 september gecollecteerd. Uiteraard zijn er de nodige maatregelen genomen om veilig te collecteren. Stijn Wijnker, voorzitter van de Alkmaarse afdeling van KWF: “Er is een stappenplan ontwikkeld dat uitgaat van de vereiste afstand. Ook zijn er voorschriften om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daar houden we  ons natuurlijk aan. Daarnaast kan met een zogenaamde QR-code elektronisch gedoneerd worden via een smartphone. De  code staat op voorkant van de bus. Verder is er een speciale folder ontwikkeld die de collectant in de brievenbus kan stoppen.”

Flyer in de bus

“In een deel van Alkmaar zal er overigens niet huis aan huis gecollecteerd worden, maar verspreiden we die folder. Ook is er dit jaar geen straatcollecte bij supermarkten. Op deze manier hopen we toch op een mooie opbrengst. KWF Kankerbestrijding kan het geld immers goed gebruiken.”

De KWF-collectebussen zijn voorzien van een QR-code