Opbrengst collecte KWF Alkmaar ruim € 32.000

513 769 KWF Kankerbestrijding Alkmaar

In Alkmaar heeft de collecte voor KWF Kankerbestrijding dit jaar € 32.242,19 opgeleverd. De collecte vond plaats in de eerste week van september. Ten opzichte van vorig jaar is bijna elfhonderd euro minder opgehaald. Toch is er sprake van een fraai resultaat.

Met de traditionele collectebus is € 31.806,21 opgehaald. Dat bedrag is met behulp van de lokale Rabobank gestort op de bankrekening van KWF. Via de nieuwe PINbus is lokaal ruim vierhonderd euro gedoneerd. Alkmaar was een van de steden waar dit jaar werd gecollecteerd met deze nieuwe bus. De proef duurt in totaal twee jaar, daar zijn 26 goede doelen bij betrokken. De eerste ervaringen zijn inmiddels bekend, volgend jaar volgt een uitgebreide evaluatie.

Momenteel zijn zes bestuursleden, ongeveer 45 wijkhoofden en bijna 500 collectanten actief in Alkmaar voor KWF Kankerbestrijding. De verwachting is dat het aantal vrijwilligers komende jaren zal afnemen, onder meer door vergrijzing. Nieuwe aanwas is dan ook van harte welkom. Aanmelden kan via www.kwf.nl.